CE-merking

Alle våre glassrekkverk er CE-merket i henhold til gjeldende krav til byggprodukter innenfor harmoniserende standarder.

CE-merking er det synlige beviset på at SG Railing sine produkter oppfyller alle kravene som er fastsatt i EU direktivet. CE-merket er en deklarasjon på at vi som produsent garanterer at alle krav til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. SG Railing AS tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene. CE-merkingen er også et signal til offentlige instanser som driver kontroll om at produktene oppfyller de sikkerhetskrav som er gjeldende i EØS, og at dette kan dokumenteres.

CE-merkingen av byggprodukter er altså ikke en “godkjenning” eller et mål på produktets kvalitet i forhold til gjeldende byggregler. Merkingen viser at produktenes verifikasjon av ytelse for vesentlige produktegenskaper er bedømt på en profesjonell og enhetlig måte. Med hjelp av informasjon om produktets egenskaper og ytelse, kan man avgjøre om produktet er hensiktsmessig å bruke.

Det er Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) som følger dette opp og kan føre tilsyn med oss produsenter. For glassrekkverk er det spesielt viktig å sjekke den horisontale lasten de ulike komponentene kan tåle. SG Railing AS sine rekkverk er CE-merket og verifikasjon er gjennomført av SINTEF Byggforsk i Trondheim. Rapporter som dokumenterer disse testene finnes her.

CE- rapport (samsvarserklæring):

pdficon small  Rapport - Rekkverk - CE-merket (PDF)

Standard Norge sine sider kan du lese mer om hva CE-merking av produkter innebærer. DiBK har også laget en sjekkliste for å dokumentere de ulike kravene som må oppfylles for å få CE-merking på rekkverks produkter.