Testet hos SINTEF

SG RAILING er som eneste rekkeverk i Norge testet hos SINTEF Byggforsk med svært gode resultater. Testen viser at systemet er svært stabilt og solid, og tåler selv de hardeste påkjenninger. 

SINTEF tester

Stolpe              SG RAILING for 8, 10 og 12 mm herdet laminert glass
Glass                2 lags herdet laminert glass 8mm, størrelse 1500x1050mm
Leverandør   Modum Glassindustri AS
Utvikler          SG Railing AS
Produsent     Sapa 

Rapporter:
pdficon small  SINTEF rapport SG Frontmontert
pdficon small  SINTEF rapport SG Toppmontert

 

 

 Krav: Nye rekkverkskrav i NS3510. I forslaget til revidert NS 3510 finnes krav til pendelslagstest i tabell 2, og kravene til test 2m 3 og 4 finnes i tabell B.1. De forskjellige kravene er vurdert ut fra hvor rekkverket er tenkt benyttet, dvs. kategori bygningsareal. SG RAILING ble testet av SINTEF Byggforsk i Trondheim uke 7 - 2012.


TEST SINTEF BYGGFORSK

Det har vært test av herdet laminert glass tidligere, Men glass i rekkverk i en så omfattende test har ikke vært utført i Norge før. Dette var imponerende sa forskningsingeniør Per Chr. Moe etter testen.

Pendeltesten
Tvillinghjul med stålkjerne, tilsammen 50 kg startet med fallhøyde på 190mm. Videre ble fallhøyden øket til 450mm. Dette utgjør en anslagsenergi poå 220 Joule. Det ble testet 4 glass av 8,76mm herdet, laminert på 1500x1050mm. Samtlige bestod testen uten brudd og ble godkjent.

Punktbelastning
Med et krav til å motstå 0,5 kN (50 kg), ble mildt sagt bestått med glans. Det ble også her kjørt 4 tester med nytt herdet, laminert glass til hver test. I alle testene ble glasset kjørt til brudd på hhv. 740 kg, 890 kg, 850 kg og 790 kg. Dette gir et snitt på 800 kg og er 16 ganger høyere enn kravet.

Linjelast
Med 1,5 kN/m 150 kg pr. løpemeter gikk også denne testen meget bra. Det ble også her testet 4 ganger.

Jevnt fordelt last
Her ble sandsekker fordelt utover glasset som var montert i glassfals. Kravet var 2,5 kN 250 kg. Glassfeltet ble belastet opp til 6,5 kN 650 kg uten at glasset sviktet eller falt ut av inn-festingen.