CE-merket

Alle komponenter som inngår i SG Railing glassrekkverk er CE-merket i henhold til gjeldende krav til byggprodukter innenfor harmoniserende standarder.

 

Som helhet kan ikke rekkverk med glass CE-merkes, da det ikke finnes en harmonisert produktstandard for produktet.

Railing AS sine rekkverk er testet av SINTEF Byggforsk. Rapporter som dokumenterer disse testene finnes her.

 

CE - ytelseserklæringen for glass

På Standard Norge sine sider kan du lese mer om hva CE-merking av produkter innebærer. DiBK har også laget en sjekkliste for å dokumentere de ulike kravene som må oppfylles for å få CE-merking på rekkverksprodukter.