Glass i rekkverk

Alt glass brukt i glassrekkverk skal være laminert. Norsk Standard NS3510 stiller krav til alle rekkverk i og utenfor offentlige og private bygg. NS3510 er en konkretisering av kravene i teknisk forskrift til plan og bygningsloven av 1997. Man skal vite hva man holder på med og ha oppdatert kunnskap om sikkerhetsglassenes egenskaper for å unngå problemer og farlige situasjoner. Økt bruk av glass i rekkverk, både i næringsbygg, publikumsbygninger og i private boliger, øker sjansen for at det velges feil glass eller innfestingsmetode. Personskader og nestenulykker er alvorlige konsekvenser om det velges feil glass i rekkverket.

 

Valg av glass

På Oslo Lufthavn Gardermoen måtte man for en tid tilbake skifte ut 936 kvm med 12mm glassvegger med rekkverkfunksjon i avgangshallen på flyplassen. Årsaken var at det opprinnelig var brukt herdet glass uten laminering. Glasset hadde ved flere anledninger granulerte og falt ned i etasjen under. Det herdede glasset hadde en vekt på ca. 15 kg pr. kvm.

 

I ettertid ble det montert 12,76 mm herdet, laminert glass. Glass og Fasadeforeningen fraråder å bruke herdet glass uten laminering i rekkverk der nivåforskjellen er over 0,5m. Dersom rekkverket har en firesidig innfesting, kan laminert vanlig glass brukes, men hvis glasset er klipsinnfestet eller kun festet i sidene må det brukes herdet laminert glass.

 

Hva leverer SG Railing AS?

Lamitech ImpactMG

Alle glassrekkverk, vind- og støyskjermer, glasskilt og innglassinger blir som standard levert med laminert, herdet personikkerhetsglass fra Modum Glassindustrier AS. Glasset vi bruker kalles Lamitech ImpactMG og er to termisk herdede glass som er laminert sammen via en PVB folie.

 

De to herdede glassene er produsert i samsvar med EN12150, videre testet og godkjent av Byggforsk i samsvar med EN12600. Lamineringsprosessen er utført i samsvar med EN14449. Alle forhold som påvirker kvaliteten for Lamitech ImpactMG er etterprøvbare. Dette gjelder råvarer, produksjon og funksjonalitet. Lamitech ImpactMG kan leveres i flere ulike farger som f.eks. klart, sotet, frostet, sort, hvit osv.

 

For å sikre stabil kvalitet ettergås alle rutiner jevnlig av KIWA. Dette gjør at Lamitech ImpactMG oppfyller alle krav i Byggevaredirektivet (TEK10) og med rette bærer CE merket.

Her kan du lese mer om hva Direktoratet for Byggkvalitet sier om vindu og glassfelt i TEK10.