SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk

SG RAILING er testet hos SINTEF Byggforsk med svært gode resultater. Testen viser at systemet er svært stabilt og solid, og tåler selv de hardeste påkjenninger. 

 

Stolpe

SG RAILING for 8, 10 og 12 mm herdet laminert glass

Glass  

2 lags herdet laminert glass 8mm, størrelse 1500x1050mm

Leverandør

Modum Glassindustri AS

Utvikler 

SG Railing AS

Produsent

Sapa

Rapporter:

SINTEF rapport SG Toppmontert

SINTEF rapport SG Frontmontert

 

Krav: Nye rekkverkskrav i NS3510. I forslaget til revidert NS 3510 finnes krav til pendelslagstest i tabell 2, og kravene til test 2m 3 og 4 finnes i tabell B.1. De forskjellige kravene er vurdert ut fra hvor rekkverket er tenkt benyttet, dvs. kategori bygningsareal. SG RAILING ble testet av SINTEF Byggforsk i Trondheim i uke 7, 2012.

 

 

Test SINTEF Byggforsk

Det har vært test av herdet laminert glass tidligere, Men glass i rekkverk i en så omfattende test har ikke vært utført i Norge før. Dette var imponerende sa forskningsingeniør Per Chr. Moe etter testen.

 

Pendeltesten

Tvillinghjul med stålkjerne, tilsammen 50 kg startet med fallhøyde på 190mm. Videre ble fallhøyden økt til 450mm. Dette utgjør en anslagsenergi poå 220 Joule. Det ble testet 4 glass av 8,76mm herdet, laminert på 1500x1050mm. Samtlige bestod testen uten brudd og ble godkjent.

 

Punktbelastning

Med et krav til å motstå 0,5 kN (50 kg), ble mildt sagt bestått med glans. Det ble også her kjørt 4 tester med nytt herdet, laminert glass til hver test. I alle testene ble glasset kjørt til brudd på hhv. 740 kg, 890 kg, 850 kg og 790 kg. Dette gir et snitt på 800 kg og er 16 ganger høyere enn kravet.

 

Linjelast

Med 1,5 kN/m 150 kg pr. løpemeter gikk også denne testen meget bra. Det ble også her testet 4 ganger.

 

Jevnt fordelt last

Her ble sandsekker fordelt utover glasset som var montert i glassfals. Kravet var 2,5 kN 250 kg. Glassfeltet ble belastet opp til 6,5 kN 650 kg uten at glasset sviktet eller falt ut av innfestingen.