SG-Støyskjerming er støyskjermingsløsninger i glass og aluminium som kan brukes mot de fleste bakkenære støykilder.

Vi leverer støyskjermer for de fleste behov, og kanskje spesielt mot veier som utgjør nærmere 80% av alle støyplager. Våre løsninger benyttes også mot jernbane, havner, godsterminaler, fotballbaner osv. SG Railing AS leverer støyskjermer etter mål og etter spesifikasjoner fra konsulenter eller arkitekter. Ønsker du at en av våre forhandlere skal hjelpe deg med befaring, tilbud og montering, finner du forhandleroversikt her.

Støy er et økende problem i et travelt samfunn. Økt trafikk fra tyngre kjøretøyer medfører svært mye støy og forurensning som kan ødelegge livskvaliteten for de som blir plaget av dette. SG Railing AS prosjekterer og utfører skjermingsløsninger i glass og aluminium som er solide, vedlikeholdsfrie, kostnadseffektive og sist men ikke minst støydempende.

Ta kontakt i dag for mer informasjon.

Finn svar

Hva kan vi hjelpe deg med?