Glass i rekkverk

Alt glass brukt i glassrekkverk skal være laminert. Norsk Standard NS3510 stiller krav til alle rekkverk i og utenfor offentlige og private bygg. NS3510 er en konkretisering av kravene i teknisk forskrift til plan og bygningsloven av 1997. Man skal vite hva man holder på med og ha oppdatert kunnskap om sikkerhetsglassenes egenskaper for å unngå problemer og farlige situasjoner. Økt bruk av glass i rekkverk, både i næringsbygg, publikumsbygninger og i private boliger, øker sjansen for at det velges feil glass eller innfestingsmetode. Personskader og nestenulykker er alvorlige konsekvenser om det velges feil glass i rekkverket.

 

Valg av glass

På Oslo Lufthavn Gardermoen måtte man for en tid tilbake skifte ut 936 kvm med 12 mm glassvegger med rekkverkfunksjon i avgangshallen på flyplassen. Årsaken var at det opprinnelig var brukt herdet glass uten laminering. Glasset hadde ved flere anledninger granulerte og falt ned i etasjen under. Det herdede glasset hadde en vekt på ca. 15 kg pr. kvm.

 

I ettertid ble det montert 12,76 mm herdet, laminert glass. Glass og Fasadeforeningen fraråder å bruke herdet glass uten laminering i rekkverk der nivåforskjellen er over 0,5 m. Dersom rekkverket har en firesidig innfesting, kan laminert vanlig glass brukes, men hvis glasset er klipsinnfestet eller kun festet i sidene må det brukes herdet laminert glass.

 

Hva leverer SG Railing AS?

Herdet laminert glass

Alle glassrekkverk, vind- og støyskjermer, glasskilt og innglassinger blir som standard levert med laminert, herdet personsikkerhetsglass. Glasset vi bruker blir levert av Glasseksperten.

 

De to herdede glassene er produsert i samsvar med EN12150, og følger kravene til NS 3510 og er testet og godkjent av Byggforsk i samsvar med EN12600. Lamineringsprosessen er utført i samsvar med EN14449. Glassene kan leveres i flere ulike farger som f.eks. klart, sotet, frostet, sort, hvit osv. 

For å sikre stabil kvalitet ettergås alle rutiner jevnlig av KIWA. Glassene oppfyller alle krav i Byggevaredirektivet (TEK17) og med rette bærer CE merket. Garantitiden på våre herdet laminerte glass er 5-10 år.

Her kan du lese mer om hva Direktoratet for Byggkvalitet sier om vindu og glassfelt i TEK17.

 

Laminerte glass

Vi leverer også løsninger med kun laminert glass, der det ikke er behov for å oppfylle de samme sikkerhetskravene.

Laminerte glass leveres av Modum glass med 2 års garanti.